Śląska Szkoła Ultrasonografii

Kursy - historia


BARDZO PROSZĘ O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W KURSIE OD DNIA 10 sierpnia 2020r. 


 

04 września 2020r. Kurs Echo

Teoria- Hotel Silesian, Katowice ul: Szybowcowa 1 A

Warsztaty- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, ul: Wincentego Lipa 2

Cena: 900 zł (bez noclegu)

 

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

 

PROGRAM

 

9.00- 9.40       Badanie serca oczami położnika. Czy musimy używać w skriningu Dopplera?

 Ustawienie aparatu do badania - W. Cnota

9.40- 10.10     Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  Izolowana niedomykalność zastawki trójdzielnej. Przykłady wad serca i zaburzeń rytmu rozpoznanych w badaniu  11.0 – 13.6tyg. B. Czuba

10.10 -10.50   BRADYKARDIA serca płodu –  II i III trymestr. Interpretacja. Diagnostyka i leczenie. Zespół long QT – cichy zabójca. A. Włoch

10.50-11.00    PRZERWA KAWOWA

11.00-12.30    Rola otworu owalnego w życiu płodowym. Za mały otwór owalny? Problem oceny lewego serca. Ubytek przegrody m/przedsionkowej u płodu. Kiedy rozpoznanie jest istotne? A. Włoch

12.30-13.10    Niewydolność krążenia – diagnostyka, leczenie. K. Janiak

13.10-14.00   Nieprawidłowy obraz śródpiersia górnego – wady serca, ALSA, ARSA. A. Włoch

14.00-15.00    PRZERWA OBIADOWA

15.00-15.40    Dysproporcja obrazu 4-jam serca – i co dalej?  K. Janiak

15.40-16.00    Guzy serca płodu. Kardiomiopatie – co to za patologia? Jak nie przeoczyć?. A. Włoch

16.00-16.30    Patologia płuc płodu – gruczolakowate zwyrodnienie płuc, sekwestr płuca, hypoplazja płuc, płyn w jamie opłucnowej. K. Janiak

16.30-17.00    Agenezja przewodu żylnego – łagodna patologia?? A. Włoch

17.00-17.20    PRZERWA KAWOWA 

17.20-18.00    Ciekawe przypadki dotyczące problemów płuc płodu i problemów kardiologicznych – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z uczestnikami. K. Janiak, A. Włoch, B. Czuba, W. Cnota

 

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG

 

 

 05 września 2020r.  warsztaty

 

Badanie pacjentek z wadami serca płodu będą transmitowane w czasie rzeczywistym do sali konferencyjnej Hotelu "Silesian" w Katowicach.

 

Warsztaty rozpoczynają się o 09.30 i kończą ok godziny 14.00

 

Cena: 900 zł (bez noclegu) 


 29 listopada 2019

 

Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG


Hotel „Jaskółka”, ul: Zdrojowa 10, Ustroń

Cena kursu: 900 zł (cena nie obejmuje noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

Program kursu:

 


09.00    Nowości w rekomendacjach badań USG w I trymestrze. Jak liczyć ryzyko z udziałem

            markerów dodatkowych?.

           Standardy badania USG i badań przesiewowych w kierunku aneuploidii w ciąży  mnogiej w I   trymestrze. B. Czuba

10.00   Najczęstsze błędy w diagnostyce I trymestru W.  Cnota 


10.30    Diagnostyka ultrasonograficzna wad płodu w II i III trymestru. B. Czuba


11.30     Dyskusja. Przerwa kawowa


12.00    Badanie USG w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej. Różnicowanie TTTS i sIUGR.

            Powikłania ciąży jednokosmówkowej. W. Cnota


13.00     Wady powłok jamy brzusznej – diagnostyka i terapia B. Czuba

13.30    Wady nerek. Poszerzenie miedniczek nerkowych.  D. Borowski


14.00     Lunch


15.00     Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate.

             Poszerzenie rogów tylnych komór bocznych – interpretacja wyników.  

             Wady układu nerwowego. W. Cnota          

15.30     Badania Dopplerowskie w perinatologii -zastosowanie.  D. Borowski


16.15     Zastosowanie metod inwazyjnych w diagnostyce prenatalnej. D. Borowski


17.00     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie. W. Cnota


17.30      Dyskusja  - D. Borowski, W. Cnota, B. Czuba


Program kursu może ulec zmianie

 

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG

 

 

30 listopada 2019

warsztaty ultrasonograficzne


Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3 a, Cieszyn

Cena warsztatów- 900 zł, dla lekarzy w trakcie specjalizacji- 450 zł

10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).

 

Badania w grupach 5-7 osobowych na 3 stanowiskach. Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.

 

Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG Kursy akredytowane przez sekcję USG PTG - do uzyskania certyfikatów z badania prenatalnego, Dopplerowskiego i echokardiograficznego27 września 2019


Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG

Hotel „Jaskółka”, ul: Zdrojowa 10, Ustroń

Cena kursu: 900 zł (cena nie obejmuje noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

 

Program kursu:

  

 

09.00    Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu USG w I trymestrze ciąży. Kiedy używamy markerów dodatkowych w ocenie ryzyka. Interpretacja badań. Testy   biochemiczne. B. Czuba

10.00   Krążenie płodowe – fizjologia. Badanie serca płodu A. Włoch

10.30    Obrzęk płodu. Doppler w obrzęku płodu. B. Czuba 

11.00     Dyskusja. Przerwa kawowa

11.30    Badanie USG w ciąży bliźniaczej i prowadzenie ciąży wielopłodowej.   Różnicowanie TTTS a sIUGR w ciąży bliźniaczej. Wskazówki praktyczne. W. Cnota

12.00  Konflikt serologiczny – W. Cnota

12.30    Wady serca – ubytki przegród serca płodu – przegląd, zagadki. Agata Włoch

13.00    Płód za mały – interpretacja, rokowanie, nadzór.IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu. W. Cnota

14.00     Lunch 

15.00     Testy wolnego DNA płodowego – zastosowanie, błędy, przydatność kliniczna. P. Wegrzyn.

15.30     Markery ultrasonograficzne II trymestru P. Węgrzyn. 

16.00     Poradnictwo genetyczne dla położników. P. Węgrzyn

16.30     Przerwa kawowa            

17.00     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie. Blizna po cięciu cesarskim  W. Cnota

17.30    Ciekawe przypadki kardiologiczne, zagadki A. Włoch

Program kursu może ulec zmianie

 

 

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG

 

 

28 września 2019 


Warsztaty ultrasonograficzne

Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3 a, Cieszyn

Cena warsztatów- 900 zł, dla lekarzy w trakcie specjalizacji- 450 zł

10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).

Badania w grupach kilkuosobowych na 3 stanowiskach. Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.


Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG Kursy akredytowane przez sekcję USG PTG - do uzyskania certyfikatów z badania prenatalnego, Dopplerowskiego i echokardiograficznego12 kwietnia 2019

Kurs ECHO- Badanie Pacjentek z problemami kardiologicznymi u płodu-Kurs teoretyczny- Hotel " Park Diament" Katowice, ul: Wita Stwosza 37.

Cena kursu 900 zł (bez noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

PROGRAM

 

9.00- 9.30     Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. 

                     Przydatność stosowania kolorowego Dopplera w badaniu serca – oczami położnika.

                     Ustawienie aparatu do badania - W. Cnota

9.30- 10.00   Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  Izolowana niedomykalność zastawki TV.

                     Przykłady wad serca i zaburzeń rytmu rozpoznanych w badaniu  11.0 – 13.6tyg. B. Czuba

10.00 -10.30  BRADYKARDIA – w I, II i III trymestrze. Interpretacja. Diagnostyka i leczenie.

                      Zespół long QT. A. Włoch

10.30-11.00   Rola otworu owalnego w życiu płodowym. Za mały otwór owalny?

                      Problem oceny lewego serca.

                      Ubytek przegrody m/przedsionkowej u płodu. Kiedy rozpoznanie jest istotne? A. Włoch

11.00-11.20   PRZERWA KAWOWA

11.20-11.40   Obrzęk płodu – diagnostyka, leczenie. W. Cnota

11.40-12.10   Ewolucyjny charakter wad serca lewego.

                      Zwężenie zastawki aortalnej.

                      Koarktacja aorty. A. Włoch

12.40-13.20   Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane.  

                      Dwuujściowa prawa komora.

                      Trudności w diagnostyce, postępowanie po rozpoznaniu. K. Janiak

13.20-14.00   Wspólny pień tętniczy, z. Fallota – zasady rozpoznawania, trudności, diagnostyka

                       różnicowa? A. Włoch

14.00-15.00    PRZERWA OBIADOWA

15.00-15.30    Ringi naczyniowe, ALSA.

                       Patologia układu żylnego w ocenie górnego śródpiersia. A. Włoch

15.30-16.00    Tachycardia w I, II i III trymestrze -interpretacja. Stan zagrożenia płodu. A. Włoch

16.00-16.30    Patologia płuc płodu – gruczolakowate zwyrodnienie płuc, sekwestr płuca,

                        hypoplazja płuc, płyn w jamie opłucnowej. K. Janiak

16.30-17.00    Restrykcja przewodu tętniczego. Interpretacja, diagnostyka i postępowanie. K.

                                  Janiak

17.00-17.20    PRZERWA KAWOWA 

17.20-18.00   Ciekawe przypadki dotyczące problemów płuc płodu i problemów  kardiologicznych –  

                      prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z uczestnikami.

                                         K. Janiak, A. Włoch, B. Czuba, W. Cnota

 

 

 23-24.11.2018Kurs ECHO- teoria- Hotel " Park Diament" Katowice, ul: Wita Stwosza 37 i Warsztaty – Szpital Miejski – Ruda Śląska.

Cena: 900 zł (bez noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa: 450 zł

 

PROGRAM

 

9.00- 9.30       Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. 

Przydatność stosowania kolorowego Dopplera w badaniu serca – oczami położnika.

W. Cnota

 

9.30- 10.00     Markery sercowe II trymestr – ARSA, ognisko hyperechogeniczne, niedomykalność zastawki trójdzielnej – analiza ryzyka w II trymestrze. A. Włoch

 

10.00- 10.30   Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  Izolowana niedomykalność zastawki trójdzielnej. Przykłady wad serca i zaburzeń rytmu rozpoznanych w badaniu  11.0 – 13.6tyg. B. Czuba

                 

10.30- 11.00    Rola otworu owalnego w życiu płodowym. Ubytki przegród serca płodu. Kiedy

                       rozpoznanie jest istotne? A. Włoch

 

   

11.00- 11.20    PRZERWA KAWOWA

 

11.20- 11.40    Podstawowe zasady zastosowania technik dopplerowskich w ocenie serca płodu. K. Janiak

 

11.40- 12.10   Ewolucyjny charakter wad serca lewego. Zwężenie zastawki aortalnej.

                       Koarktacja aorty. A. Włoch

 

12.40- 13.20   Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane.  Dwuujściowa prawa

                       komora. Trudności w diagnostyce, postępowanie po rozpoznaniu. K. Janiak

 

13.20- 14.00   Wspólny pień tętniczy, z. Fallota – zasady rozpoznawania, trudności, diagnostyka

                       różnicowa? A. Włoch

 

14.00- 15.00    PRZERWA OBIADOWA

 

15.00- 15.30    Ringi naczyniowe, ALSA, patologia układu żylnego w ocenie górnego śródpiersia. A. Włoch

 

 

15.30- 16.00    Ringi naczyniowe, slingi naczyniowe, złożone wady serca przebiegające z uciskiem na  drogi oddechowe, przerwany łuk Ao, w diagnostyce MRI, angio TK -konsekwencje dla noworodka. Z. Olczak

 

16.00- 16.30    Patologia płuc płodu – gruczolakowate zwyrodnienie płuc, sekwestr płuca, hypoplazja płuc, płyn w jamie opłucnowej. K. Janiak

 

 

16.30- 17.00    Obrzęk płodu – diagnostyka, leczenie. W. Cnota

 

17.00- 17.20    PRZERWA KAWOWA 

 

17.20- 18.00    Ciekawe przypadki dotyczące problemów płuc płodu i problemów kardiologicznych – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z uczestnikami.

                     K. Janiak, A. Włoch, B. Czuba, W. Cnota

 

 Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG

 

 

24.11. 2018- Warsztaty- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Ul: W. Lipa 2 Godula

Cena 900 zł (bez noclegu)

Warsztaty rozpoczynają się o 10.00 i kończą ok godziny 15.00

 


26 października 2018- Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG

Hotel "Jaskółka" Ustroń, ul: Zdrojowa 10

Cena: 900 zł (bez noclegu)

Dla lekarzy w tracje specjalizacji: 450 zł

 

 

Program kursu:


09.00    Nowości w rekomendacjach badań USG w I trymestrze. Jak liczyć ryzyko z udziałem

markerów dodatkowych?. B. Czuba

 

9.30     Standardy badania USG i badań przesiewowych w kierunku aneuploidii w ciąży

 mnogiej w I trymestrze. D. Borowski


10.00   Zasady badania serca w I trymestrze ciąży. Wady serca możliwe do rozpoznanie w I trymestrze. A.  Włoch  


10.30    Diagnostyka ultrasonograficzna wad płodu w II i III trymestru. P. Kosiński


11.30     Dyskusja. Przerwa kawowa


12.00    Badanie USG w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej. Różnicowanie TTTS i sIUGR. Powikłania ciąży jednokosmówkowej. P. Kosiński


13.00     Wady układu pokarmowego. W. Cnota


13.30    Przepuklina przeponowa płodu. Diagnostyka. Postępowanie i leczenie.  P. Kosiński


14.00     Lunch


15.00     Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate.

Wady układu nerwowego. W. Cnota          

15.30     Agenezja przewodu żylnego - implikacje w okresie pre i postnatalnym.  A. Włoch


16.00     Ocena płuc płodu w badaniu USG. Anomalie płuc płodu – diagnostyka i postępowanie. B. Czuba


16.30     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie. W. Cnota


17.00     Sesja ciekawych przypadków  - D. Borowski, W. Cnota, B. Czuba, P. Kosiński, A.Włoch


18.00     Dyskusja


27 października 2018- warsztaty usg

NZOZ,Cieszyn, Ul: Filasiewicza 3a

Godziny warsztatów: 10.30-14.00

Cena: 900 zł

Dla lekarzy w trakcie specjalizacji-450 zł

 

Program kursu może ulec zmianie
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG

 18 maja 2018- Kurs ECHO- teoria- Hotel " Park Diament" Katowice, ul: Wita Stwosza 37.

Cena: 900 zł (bez noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

PROGRAM

 

9.00- 9.20       Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. W. Cnota

9.20- 9.50       Ocena górnego śródpiersia - w wadach serca płodu. Ringi naczyniowe.

                     Przerwany łuk aorty. A. Włoch

9.50 -10.20     Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  Izolowana niedomykalność zastawki

                      trójdzielnej - postępowanie.

                     Przykłady wad serca i zaburzeń rytmu rozpoznanych w badaniu  11.0 – 13.6tyg. B.Czuba

10.20-11.00    Podstawowe zasady zastosowania technik dopplerowskich w ocenie serca płodu

11.00-11.20    PRZERWA KAWOWA

11.20-12.00    Wady prawej części serca – atrezja zastawki trójdzielnej, zwężenie zastawki płucnej

                     oraz zarośniecie zastawki płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej,

                     Z. Ebsteina - K. Janiak

12.00-12.40   Ewolucyjny charakter wad serca lewego. Zwężenie zastawki aortalnej.

                     Koarktacja aorty. A. Włoch

12.40-13.10    Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane.  Dwuujściowa prawa

                     komora. Trudności w diagnostyce, postępowanie po rozpoznaniu. K. Janiak

13.10-13.30    Wspólny pień tętniczy, z. Fallota – zasady rozpoznawania, trudności, diagnostyka

                     różnicowa? A. Włoch

13.30-14.30    PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.00     Rytm serca płodu –kiedy zaburzenia rytmu są istotne dla położnika? A. Włoch 

15.00-15.30     Przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla – diagnostyka, postępowanie.

              Rola stosowanych leków w generowaniu jatrogennym wystąpienia tej patologii. K.Janiak

15.30-16.00    Obrzęk płodu – diagnostyka ultrasonograficzna i dopplerowska stanu płodu.

                     Postępowanie. W. Cnota

16.00-16.40    Patologie spływów żylnych – jak rozpoznać w badaniu screeningowym serca?K. Janiak

16.40-17.00    PRZERWA KAWOWA 

17.00–17.30     Rola otworu owalnego w życiu płodowym. Ubytki przegród serca płodu. Kiedy

                       rozpoznanie jest istotne? A. Włoch

 17.30-18.00    Ciekawe przypadki kardiologiczne – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z uczestnikami.

 

 Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG19 maja 2018- Warsztaty- Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Ul: W. Lipa 2 Godula

Warsztaty rozpoczynają się o 10.00 i kończą ok godziny 17.00

Cena: 900 zł (bez noclegu)

 

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł


Badanie Pacjentek z problemami kardiologicznymi u płodu


 

22 września 2017- kurs usg z badaniem Dopplerowskim
Hotel "Jaskółka", Ustroń, ul: Zdrojowa 10

Cena-900 zł (cena nie zawiera noclegu)

Dla lekarzy w trakcie specjalizacji-450 zł 
Program kursu:
09.00   Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu USG w I trymestrze ciąży. Badanie anatomiczne płodu. B. Czuba
09.40   Markery dodatkowe w badaniu 11-14tyg. Obecny stan wiedzy. Błędy w analizie ryzyka.
           Markery II trymestru. D. Borowski
10.20    Badanie serca płodu. Ocena układu żył systemowych i płucnych płodu. A.  Włoch  
11.00     Dyskusja. Przerwa kawowa
11.30    Badanie USG w ciąży bliźniaczej. Prowadzenie ciąży wielopłodowej. D. Borowski
12.00     Podstawy badań Dopplerowskich. Zasady badania przepływów w krążeniu maciczno-płodowym W. Cnota
12.30    IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu. W. Cnota
13.00    Infekcje w okresie prenatalnym – analiza obrazu USG D. Borowski
13.30     Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate. Wady układu nerwowego. W. Cnota 
14.00     Lunch
15.00   Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych – rekomendacje dla położników oczami
           neurochirurga. D. Larysz
15.30    Poszerzenie komór bocznych mózgowia i wodogłowie – rokowanie i leczenie. D. Larysz
16.10    Agenezja przewodu żylnego - implikacje w okresie pre i postnatalnym A. Włoch
16.40     Ocena płuc płodu w badaniu USG. Anomalie płuc płodu – diagnostyka i postępowanie. B. Czuba
17.10     Dyskusja. Przerwa kawowa
17.40     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie. W. Cnota
 
Program kursu może ulec zmianie
 

23 września 2017

NZOZ,Cieszyn, Ul: Filasiewicza 3a

Godziny warsztatów: 10.30-14.00

Cena: 900 zł

Dla lekarzy w trakcie specjalizacji-450 zł

 

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG


26 maja 2017- kurs ECHO- nowe miejsce kursu!!!
Hotel Park Diament, ul: Wita Stwosza 37, Katowice.
Cena-900 zł (cena nie zawiera noclegu)
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji-450 zł
Zaproszeni Goście:
Dr Katarzyna Janiak
 
PROGRAM
9.00-  9.30       Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. B.Czuba
9.30- 10.00      Ocena górnego śródpiersia  - 3 naczyń i tchawicy – w wadach serca płodu. A. Włoch
10.00- 10.30     Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży. B.Czuba
10.30- 11.00     Rytm serca płodu – kiedy zaburzenia rytmu są istotne dla położnika? A. Włoch
11.00 - 11.20     PRZERWA KAWOWA
11.20 - 12.00    Wady prawej części serca – zwężenie zastawki płucnej oraz zarośniecie zastawki płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej (PS, AP&IVS), z.Ebsteina- diagnostyka, możliwości terapii pre- i postnatalnej. K. Janiak
12.00-12.30     Ewolucyjny charakter wad serca lewego, terapia in utero i postnatalne. Przypadki rozpoznane lub skierowane za późno. A.Włoch
12.30-13.00     Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane.  K. Janiak
13.00-13.30     Wspólny pień tętniczy – wada trudna do rozpoznania?  A. Włoch
13.30-14.30     PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.10     Patologie łuku aorty u płodu: CoA, IAA, ringi naczyniowe – pułapki diagnostyczne i decyzyjne. A.Włoch
15.10-15.40     Przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla. Podjęcie decyzji kiedy rozwiązać ciążę K. Janiak
15.40-16.10     Ubytki przegród serca płodu. Kiedy rozpoznanie jest istotne? D. Wójtowicz
16.10-16.30      PRZERWA KAWOWA
16.30-17.30      Heterotaksje w okresie prenatalnym. K. Janiak
17.30-18.00      Pożegnanie Uczestników i wręczenie certyfikatów
 
27 maja 2017-Warsztaty ECHO
Godziny warsztatów: 10.00-15.30
Cena: 900 zł
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji-450 zł
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, ul: Wincentego Lipa 2, Godula- Badanie Pacjentek z problemami kardiologicznymi u płodu
 
24 marca 2017
Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG
Kurs specjalistyczny
Hotel „Jaskółka”, ul: Zdrojowa 10, Ustroń
Cena kursu: 900 zł (cena nie obejmuje noclegu)
Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
 
Program kursu:
09.00    Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu USG w I trymestrze ciąży. Badanie anatomiczne płodu. Markery dodatkowe. B. Czuba
10.00   Diagnostyka ultrasonograficzna wad II i III trymestru. P. Kosiński
10.30    Badanie serca płodu. Ocena układu żył systemowych i płucnych płodu. A.  Włoch  
11.00     Dyskusja. Przerwa kawowa
11.30    Badanie USG w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej. P. Kosiński
12.00     Różnicowanie TTTS a sIUGR w ciąży bliźniaczej. Wskazówki praktyczne. P. Kosiński
12.30    Wady układu pokarmowego. W. Cnota
13.00    Przepuklina przeponowa płodu. Diagnostyka. Postępowanie.  P. Kosiński
13.30     Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate. Wady układu nerwowego. W. Cnota          
14.00     Lunch
15.00     Agenezja przewodu żylnego - implikacje w okresie pre i postnatalnym A. Włoch
15.30     Ocena płuc płodu w badaniu USG. Anomalie płuc płodu – diagnostyka i postępowanie. B. Czuba

16.10     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie.W. Cnota
16.40     IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu. W. Cnota
17.10     Dyskusja. Przerwa kawowa            
17.40     Wady układu moczowego. B. Czuba
Program kursu może ulec zmianie
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG

 

25 marca 2017
warsztaty ultrasonograficzne
Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3 a, Cieszyn
Cena warsztatów- 900 zł, dla lekarzy w trakcie specjalizacji- 450 zł
 
10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).

Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach. Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.

 


 
16 września 2016
Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG
Kurs specjalistyczny 
Hotel "Jaskółka" ul: Zdrojowa 10, Ustroń
 
Koszt 900 zł. Bez noclegu
 
Program kursu:
 
09.00    Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu USG w I trymestrze ciąży. Badanie anatomiczne płodu. Markery dodatkowe. B. Czuba
10.00   Diagnostyka ultrasonograficzna II trymestru ciąży (anomaly scan). Markery II trymestru.   Rekomendacje badania w II trymestrze wg standardów przyjętych przez Sekcję USG PTG.W. Cnota
10.30   Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  A. Włoch  
11.00    Dyskusja. Przerwa kawowa
11.30   Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa – rodzaje patologii i zasady postępowania w
  ciąży. W. Cnota
12.00    Wady układu pokarmowego. B. Czuba
12.30    Wady układu moczowego. W. Cnota
13.00    Wady układu kostnego W. Cnota
13.30    Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate. Wady układu nerwowego.         W. Cnota          
14.00     Lunch
15.00     Agenezja przewodu żylnego - implikacje w okresie pre i postnatalnym A. Włoch
15.30     Zaburzenia rytmu serca płodu. A. Włoch 
16.10     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające- postępowanie.  W.Cnota 
16.40     IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu. W. Cnota
17.10     Dyskusja. Przerwa kawowa            
17.40     Przypadki – zagadki. B. Czuba, A. Włoch
 
Kurs akredytowany przez sekcję USG PTG - do uzyskania certyfikatów z badania prenatalnego, Dopplerowskiego i echokardiograficznego
 
17 września 2016
warsztaty usg
Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn
Cena: 900 zł
 
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).
 Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
 Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
20 maja 2016
Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10 Ustroń
cena: 900 PLN (zniżka dla lekarzy w trakcie specjalizacji). Cena nie obejmuje noclegu
 
Program:
 
9.00 - 9.30        Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. W. Cnota
9.30- 10.00       Ocena górnego śródpiersia - 3 naczyń i tchawicy – w wadach serca płodu. A. Włoch
10.00 -10.30     Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży - B. Czuba
10.30 -11.00     Ubytki w przegrodzie m/komorowej i kanał przedsionkowo-komorowy - A. Włoch
11.00-11.20     PRZERWA KAWOWA
11.20-12.00     Wady prawego serca. K. Janiak
12.00-12.30     Ewolucyjny charakter wad serca - A. Włoch
12.30-13.00     Przełożenie wielkich pni tętniczych – proste i skorygowane.  K. Janiak
13.00-13.30     Epigenetyka. Czy mozna oszukać geny?  T. Rutkowsk
13.30-14.30     PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.00     Ductus venosus – ocena przepływu krwi i przydatność kliniczna w I, II, i III     trymestrze ciąży. W. Cnota
15.00-15.30     Kardiomiopatie i przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla. K. Janiak
15.30-16.30     Zmiany kardiologiczne w układzie krążenia bliźniąt powikłanej ciąży mnogiej jednokosmówkowej – K. Janiak
16.30 - 17.00      Zmiany w sercu płodu u ciężarnych z toczniem układowym.  A. Włoch
17.00 -17.20      PRZERWA KAWOWA 
17.20-17.50    Wspólny pień tętniczy – wada trudna do rozpoznania?  Pokazy filmowe. A. Włoch
17.50 –18.20  Ciekawe przypadki kardiologiczne – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z uczestnikami.
 
 
21 maja 2016
warsztaty usg
Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn
Cena: 900 zł
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
 
18 marca 2016
Kurs usg
Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10, Ustroń
Cena: 900 zł (cena bez noclegu)
 
Program:
 
09.00     Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu
             USG w I trymestrze ciąży. Badanie anatomiczne płodu. Markery dodatkowe. B. Czuba
10.00     Wady płodu możliwe do zdiagnozowania w I trymetrze ciąży. Ciekawe przypadki. B.  Czuba
10.30     Markery biochemiczne w diagnostyce prenatalnej i ocena cf-DNA płodowego w krwiobiegu
              matki. B. Czuba
11.30     Dyskusja. Przerwa kawowa
12.00     Diagnostyka ultrasonograficzna II trymestru  ciąży ( anomaly  scan).  Markery II trymestru.
             Rekomendacje badania w II trymestrze wg standardów przyjętych przez Sekcję USG PTG –  W. Cnota
12.30     Wady układu moczowego B. Czuba
13.00     Najczęstsze błędy w ultrasonograficznej diagnostyce prenatalnej. W. Cnota
13.30     Obrazowanie struktur OUN. Jak badać ciało modzelowate. Wady układu nerwowego.
            W. Cnota          
14.00     Lunch
15.00     Agenezja przewodu żylnego – W. Cnota
15.20     Diagnostyka wad rozwojowych serca, markery sercowe I i II trymestru – ARSA, ognisko
             hyperechogeniczne, niedomykalność zastawki trójdzielnej. A. Włoch
16.20     Rzadkie patologie układu krążenia – pokazy przypadków. A. Włoch
16.50     Zwężenie zastawki aortalnej – różna manifestacja kliniczna.  A. Włoch  
17.20     Dyskusja. Przerwa kawowa            
17.40     Przypadki przedstawione przez uczestników. Omówienie. Zakończenie kursu.
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
 
19 marca 2016
warsztaty usg
Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn
Cena: 900 zł
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
10.00 – do 14.30 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
18 września 2015
Kurs usg
Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10
 
Program:
 
9.00- 9.20 Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. Doc. W. Cnota
9.20- 9.50 Ocena górnego śródpiersia - 3 naczyń i tchawicy – w wadach serca płodu. Doc. A. Włoch
9.50-10.20 Badanie markerów sercowych w I trymestrze. Doc. B. Czuba
10.20-11.00 Rytm serca płodu – kiedy zaburzenia rytmu są istotne dla położnika? Doc. A. Włoch
11.00-11.20 PRZERWA KAWOWA
11.20-12.00 Wady prawego serca. Dr K. Janiak
12.00-12.30 Wady przegród serca – VSD, AVSD. Doc. A. Włoch
12.30-13.00 Wady stożka tętniczego. Dr K. Janiak
13.00-13.30 Agenezja przewodu żylnego – Doc. W. Cnota
13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.00 Wady lewego serca – Doc. A. Włoch
15.00-15.30 IZOMERYZM. Dekstrocardia, dekstropozycja i dekstrowersja. Dr  K. Janiak
15.30-16.30 Wady serca i twarzoczaszki jako markery wad rozwojowych i aberracji chromosomowych – praktyczna diagnostyka – Prof. M. Pietryga
16.30-16.40 PRZERWA KAWOWA
16.40-17.40 Skalpel ginekologa czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego – Prof. M. Ropacka-Lesiak
17.40-18.10 Ciąża bliźniacza – w diagnostyce ultrasonograficznej, ciekawe przypadki, dyskusja - Prof. M. Ropacka-Lesiak
 
 Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Echokardiografii płodowej Sekcji PTG USG
 
22 maja 2015
Kurs usg
Hotel  Jaskółka ul: Zdrojowa 10
 
Program:
9.00- 10.00    Ocena ultrasonograficzna płodu między 11 -14 tygodni ciąży. Zasady badania. Ocena anatomii płodu. Markery ultrasonograficzne aberracji : NT, NB, DV, TR, HA
10.00-10.30    Ocena DNA płodowego w krwiobiegu matki
10.30-11.00    Markery biochemiczne aberracji chromosomowych. Test podwójny- kiedy wykonać, inne  nowe markery.
11.00 – 11.15   Przerwa kawowa
11.15 – 11.45    Sposoby obliczania ryzyka aberracji na podstawie badań biochemicznych i ultrasonograficznych. Interpretacja uzyskanych wyników, postępowanie, ćwiczenia praktyczne
11.45-12.15    Diagnostyka wad rozwojowych układu moczowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowanie
12.15-12.45    Diagnostyka wad rozwojowych układu kostnego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowanie
12.45-13.30    Diagnostyka wad rozwojowych układu nerwowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowanie
13.30-14.30    LUNCH
14.30-15.00    Badanie serca płodu – wg zasad FMF, ISUOG i PTG
15.00-15.30    Diagnostyka wad rozwojowych układu pokarmowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowania
15.30-16.00    Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa – rodzaje patologii i zasady postepowania w ciąży.
16.00-17.00    Prezentacja ciekawych przypadków klinicznych
 
6 marca 2015
Kurs usg
Hotel „Stok” Wisła
Program:
9.00- 9.20 Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. W. Cnota
9.20- 9.50 Ocena górnego śródpiersia - 3 naczyń i tchawicy – w wadach serca płodu. A. Włoch
9.50-10.20 Badanie markerów sercowych w I trymestrze. B. Czuba
10.20-11.00 Rytm serca płodu – kiedy zaburzenia rytmu są istotne dla położnika? A. Włoch
11.00-11.20 PRZERWA KAWOWA
11.20-12.00 Wady prawego serca. K. Janiak
12.00-12.30 Wady przegród serca – VSD, AVSD. A. Włoch
12.30-13.00 Wady stożka tętniczego. K. Janiak
13.00-13.30 Wady serca w aberracjach chromosomowych. W. Cnota
13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.00 IZOMERYZM. Dekstrocardia, dekstropozycja i dekstrowersja. K. Janiak
15.00-15.30 Przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla. K. Janiak
15.30-16.00 Czas i sposób u pacjentek z anomaliami układu krążenia płodu. P. Kaczmarek
16.00-16.30 Niewydolność krążenia płodu. P. Kaczmarek
16.30-16.40 PRZERWA KAWOWA
16.40-17.40 Spotkanie z prawnikiem
17.40-18.10 Ciekawe przypadki kardiologiczne – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z
uczestnikami.
 
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Echokardiografii płodowej Sekcji PTG USG
7 marca 2015
WARSZTATY cena 900 PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
 
3 października 2014
Kurs echokardiograficzny
Hotel " Jaskółka" Ustroń, ul. Zdrojowa 10
cena: 900 PLN (zniżka dla lekarzy w trakcie specjalizacji)
cena nie obejmuje noclegu
Program:
9.00- 9.20       Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG. W. Cnota
9.20- 9.50       Presety – dostosowanie aparatu USG do badań w I, II i III trymestrze ciąży. W. Cnota
9.50-10.20      Badanie markerów sercowych w I trymestrze. P. Węgrzyn
10.20-11.00     Wady lewego serca. A. Włoch
11.00-11.20     PRZERWA KAWOWA
11.20-12.00     Wady prawego serca. K. Janiak
12.00-12.30     Wady przegród serca – VSD, AVSD. A. Włoch
12.30-13.00     Wady stożka tętniczego. K. Janiak
13.00-13.30     Wady serca w aberracjach chromosomowych. P. Węgrzyn
13.30-14.30     PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.00     IZOMERYZM. Dekstrocardia, dekstropozycja i dekstrowersja. K. Janiak
15.00-15.30     Przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla. K. Janiak
15.30-16.00     Zaburzenia rytmu serca.  A. Włoch
16.00-16.30      Niewydolność krążenia płodu. A. Włoch
16.30-16.40     PRZERWA KAWOWA  
16.40-17.00    Badanie serca płodu w I trymestrze. A. Włoch
17.00-17.30     Agenezja przewodu żylnego u płodu – czy to problem kardiologiczny płodu?  W. Cnota
17.30-18.00    Ciekawe przypadki kardiologiczne – prezentacja i omówienie – wykładowcy, dyskusja z
                        uczestnikami.
 
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Echokardiografii płodowej Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
4 października 2014
WARSZTATY cena 900 PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
11.00 – do 16.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
 5 września 2014
Kurs usg
Ustroń Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10

 Program:
09.00     Bezpieczeństwo badań USG w ciąży. Cnota Wojciech
09.15     Diagnostyka ultrasonograficzna płodu między 11-14 tygodniem ciąży.
             Ocena anatomii płodu, - markery aberracji: NT, NB, DV, TR. Bartosz Czuba
10.00     Markery biochemiczne w diagnostyce prenatalnej - test podwójny, nowe markery    biochemiczne. Dariusz Borowski
10.30     Obliczanie ryzyka aberracji chromosomowych na podstawie badań biochemicznych i  ultrasonograficznych. Interpretacja uzyskanych wyników i postępowanie , ćwiczenia praktyczne.
11.00     Dyskusja. Przerwa kawowa
11.30     Diagnostyka ultrasonograficzna II trymestru  ciąży ( anomaly  scan). Piotr Węgrzyn
12.00     Najczęstsze błędy w diagnostyce prenatalnej. Diagnostyka inwazyjna. Dariusz Borowski
12.30     Diagnostyka wad rozwojowych:  Układu pokarmowego.  Bartosz Czuba
13.00     Diagnostyka wad rozwojowych : Układu kostnego. Piotr Węgrzyn
13.30     Diagnostyka wad rozwojowych: Układu moczowego. Dariusz Borowski
14.00     Lunch
15.00     Diagnostyka wad rozwojowych:  Wady serca. Agata Włoch
15.30     Wady serca płodu z nieprawidłowym i prawidłowym obrazem 4 jam serca - czy można rozpoznać wadę serca u płodu tylko przy użyciu 2D?" Przypadki kliniczne. Agata Włoch
16.00     Diagnostyka wad rozwojowych: OUN.  Wojciech Cnota             
16.30     Ocena DNA płodowego w krwiobiegu matki. Piotr Węgrzyn
17.00     Dyskusja. Przerwa kawowa
17.30     Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa – rodzaje patologii i zasady postępowania w ciąży. Wojciech Cnota
18.00  Zakończenie kursu.
Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
 
 6 września 2014
WARSZTATY cena 900 PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
23 maja 2014
Kurs usg
Ustroń Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10
Cena kursu teoretycznego: 900 zł
Program:
9.00- 10.00 Ocena ultrasonograficzna płodu między 11 -14 tygodni ciąży. Zasady badania. Ocena anatomii płodu. Markery ultrasonograficzne aberracji: NT, NB, DV, TR, HA B. Czuba
10.00-10.30 Ocena DNA płodowego w krwiobiegu matki D. Borowski
10.30-11.00 Markery biochemiczne aberracji chromosomalnych. Test podwójny - kiedy wykonać, inne nowe markery. D. Borowski
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 11.45 Sposoby obliczania ryzyka aberracji na podstawie badań biochemicznych i ultrasonograficznych. Interpretacja uzyskanych wyników, postępowanie, ćwiczenia praktyczne M. Dubiel, D. Borowski, B. Czuba, W. Cnota
11.45-12.15 Diagnostyka wad rozwojowych układu moczowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowania W. Cnota
12.15-12.45 Diagnostyka wad rozwojowych układu kostnego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowania: M. Dubiel
12.45-13.30 Diagnostyka wad rozwojowych układu nerwowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowania M. Dubiel
13.30-14.30 LUNCH
14.30-15.00 Wczesna diagnostyka ryzyka wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą i stanu przedrzucawkowego. B. Czuba
15.00-15.30 Diagnostyka wad rozwojowych układu pokarmowego. Kryteria diagnostyczne, nieprawidłowości, różnicowania W. Cnota
15.30-16.00 Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa – rodzaje patologii i zasady postepowania w ciąży. W. Cnota
16.00-17.00 Prezentacja przypadków klinicznych. M. Dubiel, D. Borowski, B. Czuba.

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
 
24 maja 2014
WARSZTATY cena 900 PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem 
 
7 marca 2014
Kurs usg
Hotel " Jaskółka" Ustroń, ul: Zdrojowa 10
cena: 900 PLN
cena nie obejmuje noclegu
 
Program:
9.00-9.30         Patofizjologia krążenia płodowego         A. Włoch
9.30-10.00       Zasady badania serca płodu – zgodnie z wytycznymi PTG, FMF, ISUOG               
10.00-10.30     Badanie markerów sercowych w I trymestrze   B. Czuba
10.30-10.40     PRZERWA KAWOWA   
10.40-11.10     Badanie serca płodu w I trymestrze       A. Włoch
11.10-11.40     Rzadkie wady serca        A. Włoch
11.40-12.20     Wady prawego serca     K. Janiak
12.20-13.00     Wady lewego serca.      A. Włoch
13.00-13.30     Wady stożka tętniczego  K. Janiak
13.30-14.30     PRZERWA OBIADOWA
14.30-15.00     Wady przegród serca – VSD, AVSD         A. Włoch
15.00-15.30     Agenezja przewodu żylnego u płodu – czy to problem kardiologiczny płodu? W. Cnota
15.30-16.00     Przedwczesne zamkniecie przewodu tętniczego Botalla              K. Janiak
16.00-16.30      Zaburzenia rytmu serca               A. Włoch
17.00-17.30     Wady serca w aberracjach chromosomowych   W. Cnota
17.30-18.00     Niewydolność krążenia płodu   P. Kaczmarek
18.00-18.20     PRZERWA KAWOWA   
18.20-18.50     IZOMERYZM. Dekstrocardia, dekstropozycja i dekstrowersja    K. Janiak
18.50-19.20     Rodzaj i miejsce porodu w zależności od rodzaju anomalii kardiologicznych u płodu.     P. Kaczmarek
19.20-19.50    Prezentacja przypadków. Quiz z uczestnikami  wykładowcy
 
8 marca 2014
WARSZTATY cena 900PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
20 września 2013
Kurs usg
 
Program:
 
09.00-9.30  Badanie serca w  II i III trymestrze ciąży – specyfika badań. Doppler w/sercowy. B. Czuba
09.30-10.00  Ognisko hyperechogeniczne i niedomykalność zastawki trójdzielnej w II trymestrze ciąży. Interpretacja  - A. Włoch.
10.00 – 10.30  Model opieki przedporodowej w Polsce. Program Badań Prenatalnych. K. Sodowski
10.30 -10.45  Przerwa kawowa
10.45 – 11.15 Badanie serca płodu w I trymestrze ciąży.  A. Włoch
11.15 – 11.45  Badanie serca i markerów dopplerowskich w I trymestrze ciąży – D. Borowski
11.45 – 12.15  Badanie dopplerowskie naczyń obwodowych w II i III trymestrze ciąży. D. Borowski
12.15 – 12.45  Zwężenie lub zamknięcie przewodu tętniczego w życiu płodowym – K. Janiak
12.45  - 13.15  Ultrasonografia i planowanie porodu – W. Cnota
13.15  - 14.00  Przerwa obiadowa
14.00 - 15.00 Bezpieczeństwo badań USG. Wskaźniki MI i TI.  – M. Dubiel
15.00 - 15.30  Agenezja przewodu żylnego (DV) - łagodna nieprawidłowość czy poważny problem kliniczny?  W. Cnota.
15.30 – 16.00 Opóźniony rozwój wewnątrzmaciczny płodu – IUGR – Dopplerowska ocena stanu płodu M. Dubiel.
16.00  - 16.10  Przerwa kawowa
16.10 - 16.40  Zespól przetoczenia u bliźniąt. Badanie dopplerowskie i nieprawidłowości w układzie krążenia biorcy i dawcy – K. Janiak
16.40 – 17.10  Preeklampsja – B. Czuba
17.10 – 17.40 Cywilnoprawne następstwa prawne błędu medycznego-Spotkanie z prawnikiem
 
 - zasady odpowiedzialności,
- podstawy odpowiedzialności cywilnej,
- przesłanki odpowiedzialności, (wina, szkoda, związek przyczynowy).
- odpowiedzialność lekarza w zespole operacyjnym,
- odpowiedzialność cywilna lekarza a odpowiedzialność pracownicza. - Z. Cnota.
17.40 – 18.10 Pojęcie wady letalnej – dyskusja na podstawie przypadków klinicznych. Decyzje rodziców. Kontrowersje lekarz/prawnik. Dyskusja okrągłego stołu – D. Borowski, Z. Cnota, W. Cnota. B. Czuba,  M. Dubiel, K. Janiak, A. Włoch
21 września 2013
WARSZTATY cena 900PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
Punkty edukacyjne za teorię-20 pkt sekcji USG PTG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
 
7 czerwca 2013
Kurs usg
Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10 Ustroń
NOCLEG we własnym zakresie.
 
Program:
 
09.00  Aktualne możliwości diagnostyczne w I trymestrze ciąży. Program badań
prenatalnych.B. Czuba.
 09.30  Badanie płodu w I trymestrze ciąży oraz algorytmy postępowania w
 diagnostyce prenatalnej aneuploidii. B. Czuba.
 10.00  Analiza wpływu oceny markerów ultrasonograficznych i testów biochemicznych
 na skuteczność skriningu prenatalnego Trisomii 21-B. Czuba.
 10.30  Przerwa kawowa
 10.45 Badanie 18-23 wg wytycznych ISUOG i PTG. W. Cnota
 11.15  Opóźniony rozwój wewnątrzmaciczny płodu – IUGR – Dopplerowska ocena stanu płodu – M. Dubiel.
 11.45  Wady ośrodkowego układu nerwowego – I, II, III trymestr ciąży. M. Dubiel.
12.15  Doppler w ciąży po terminie. M. Dubiel.
 12.45  Badanie echokardiograficzne serca płodu. Kilka sposobów na pewny sukces w diagnostyce wad serca.  - A. Włoch.
 13.15Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym w wybranych patologiach ciąży – D. Borowski.
 13.45  Przerwa obiadowa
 14.45  Agenezja przewodu żylnego (DV) - łagodna nieprawidłowość czy poważny problem kliniczny?        W. Cnota.
 15.15  Ognisko hyperechogeniczne i niedomykalność zastawki trójdzielnej w II trymestrze ciąży. Interpretacja  - A. Włoch.
 15.45  Rzadkie wady serca. A. Włoch
 16.15  Niewydolność układu krążenia. P. Kaczmarek
 16.45  Przerwa kawowa
 17.00  Ultrasonografia i planowanie porodu – W. Cnota
 17.30  Spotkanie z prawnikiem. Dokumentacja medyczna. - Z. Cnota.
 18.30  Ultrasonografia w infekcjach płodowych – D. Borowski
 19.00 Terapia płodu. P. Kaczmarek
 
8 czerwca 2013
WARSZTATY cena 900PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a Cieszyn.
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.
 
Punkty edukacyjne za teorię-20 pkt sekcji USG PTG
Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG
 
8 marca 2013
Kurs usg
cena 900PLN Hotel Jaskółka ul: Zdrojowa 10 Ustroń
NOCLEG we własnym zakresie.
 
Program:
 
08.50  Powitanie uczestników – cel i zadania szkoły ultrasonografii. Certyfikaty.
09.00  Wczesna ciąża. Diagnostyka anomalii w okresie zarodkowym.
09.20  Ultrasonografia płodu w I trymestrze ciąży – zasady prawidłowego badania.  Ultrasonograficzne markery aberracji chromosomalnych.
 10.00  Markery biochemiczne aberracji chromosomalnych-czy zawsze powinniśmy wykonywać test biochemiczny?Badania fałszywie dodatnie. Rozmowa z pacjentką.
10.30  Przerwa kawowa 
11.20  Badanie serca w II I III trymestrze ciąży. Kryteria oceny zgodne z wytycznymi PTG
11.40  Ultrasonografia przewodu pokarmowego płodu.
12.00  Nieprawidłowości przegród serca.
12.20  Ognisko hyperechogeniczne w II trymestrze – marker T21. Interpretacja.
12.40  Ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym w wybranych patologiach ciąży.
13.00  Brak przewodu żylnego u płodu – konsekwencje.  Follow-up.
13.30  Przerwa obiadowa
14.30  Niedomykalność zastawki trójdzielnej w II i III trymestrze ciąży. Interpretacja.
15.00  Nowości w badaniach Dopplerowskich
15.30  Opóźniony rozwój wewnątrzmaciczny płodu – IUGR – Dopplerowska ocena stanu płodu
16.00  Przerwa kawowa
16.20  Bezpieczeństwo badań usg.
17.00  Ocena OUN w poszczególnych trymestrach ciąży. Wady lini środkowej mózgu I tylnego dołu czaszki 
17.30  Ultrasonografia w infekcjach płodowych  
18.00 Zakończenie.
 
9 marca 2013
WARSZTATY cena 900PLN Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3a,  Cieszyn.
11.00 – do 17.00 (lunch w cenie).
Badania w grupach 7-10 osobowych na 4 stanowiskach.
Możliwość samodzielnego zbadania płodu pod nadzorem wykładowców.

 

Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG

Kurs specjalistyczny z warsztatami - 09-10.10.2019

 

Hotel „Jaskółka”, ul: Zdrojowa 10, Ustroń

Cena kursu: 900 zł (cena nie obejmuje noclegu)

Cena dla lekarzy w trakcie specjalizacji: 450 zł

 

Program kursu:

09.00    Obecne rekomendacje dotyczące obliczania ryzyka aberracji chromosomowych w badaniu  USG w I trymestrze ciąży. Kiedy używamy markerów dodatkowych w ocenie ryzyka. Interpretacja badań. Testy biochemiczne. B. Czuba

10.00   Krążenie płodowe – fizjologia. Badanie serca płodu A. Włoch

10.30    Wady układu pokarmowego. B. Czuba 

11.00     Dyskusja. Przerwa kawowa

11.30    Badanie USG w ciąży bliźniaczej i prowadzenie ciąży wielopłodowej. Różnicowanie TTTS a sIUGR w ciąży bliźniaczej. Wskazówki praktyczne. W. Cnota

12.00 Aktualne markery II trymestru – B. Czuba

12.30    Nieprawidłowe górne śródpiersie – przegląd, zagadki. Agata Włoch

13.20    Płód za mały – interpretacja, rokowanie, nadzór. IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu. W. Cnota

14.00     Lunch

15.00     Testy genetyczne w diagnostyce prenatalnej – zastosowanie, błędy, przydatność kliniczna. P. Wegrzyn.

15.30     Diagnostyka inwazyjna – wskazania, powikłania. Ocena mikromacierzy. P. Węgrzyn.

16.00     Ultrasonografia śródporodowa. P. Węgrzyn

16.30     Przerwa kawowa            

17.00     Ultrasonograficzna ocena łożyska – łożysko wrastające, postępowanie. Blizna po cięciu cesarskim W. Cnota

17.30 Ciekawe przypadki kardiologiczne, zagadki A. Włoch

Program kursu może ulec zmianie

Punkty edukacyjne za teorię-30 pkt do certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji PTG USG

Punkty za warsztaty- zgodnie z zasadami PTG

 

 

Warsztaty ultrasonograficzne dnia 10.10.2020

Cieszyńskie Centrum Medyczne ul: Filasiewicza 3 a, Cieszyn

Cena warsztatów- 900 zł, dla lekarzy w trakcie specjalizacji- 450 zł

 Kursanci będą w Sali konferencyjnej hotelu.

Warsztaty online:

  1. Przeprowadzimy badanie płodów w I trymestrze- z oceną markerów ryzyka aberracji chromosomowych. Przeszkolimy Państwa w ocenie przepływów przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny.

  2. Badanie płodu w II trymestrze. Ocena narządowa. Omówienie badania serca. Interpretacja przepływów obwodowych. Ocena górnego śródpiersia w poszukiwaniu – markeru ARSA. Badanie M-mode – ocena rytmu serca płodu.

  3. Badanie płodu w III trymestrze – ocena dobrostanu płodu, ocena łożyska, przepływ